Sammanställning icke publik

Icke officiell sida med kompositioner som bygger på Chromatic Congruence.

Spellista med ett urval av stycken komponerade mellan 2018 och 2023 som bygger på den harmoniska strukturen Chromatic Congruence. Alla är professionella inspelningar förutom stråkkvartetterna At the end of Waves och The Eclectic som är inspelade med mobiltelefon från repetitioner på Katrinafestivalen i somras.

SOLO VIOLIN

inspelning 2024 grovmix/utkast

PIANO TRIO 2023

ANIARA SVIT 2018-22

INHABITANTS 2020-21

PARTITUR EX